Strategisk samarbejdsaftale mellem Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn

Idrætsforum København (IFK) og DGI Storkøbenhavn har indgået et strategisk samarbejde med henblik på at sikre en koordineret interessevaretagelse for de københavnske idrætsforeninger. Samarbejdet skal bidrage til understøttelse af et stærkere og mere bredt forankret foreningsliv i København, hvor den organiserede idræt i højere grad taler med én stemme over for politiske beslutningstagere.

Det vil bl.a. resultere i fælles politiske udspil, fælles hørringsvar og en mere koordineret interessevaretagelse bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes budget.

Dertil vil samarbejdet også resultere i fælles kursusudbud og fælles dialog- og debatmøder samt fælles afholdelse af konferencer med idræts- og københavnerrelaterede temaer.

Samtidig er samarbejdet også udtryk for, at de to idrætsorganisationer i de seneste år er kommet tættere på hinanden på både et politiske og administrative niveau, hvor det er tydeligt, at der er mange fælles interesser og at de to organisationer supplerer hinanden godt ift. både kompetencer og netværk.

Samarbejdet skal ses også som udtryk for den fælles vision ”Bevæg dig for livet”, som Danmarks Idrætsforbund og DGI på landsplan har formuleret i fællesskab.

Formand for IFK, Henrik Ravnild, siger om den nye samarbejdsaftale:

”Vi støtter fuldt op om Bevæg dig for livet-visionen også lokalt i Københavns Kommune, men den kan, efter IFK og DGI Storkøbenhavns opfattelse, kun lykkes, såfremt vi arbejder tættere sammen. Via det tætte samarbejde kan vi bedre udvikle og understøtte alle de københavnske foreninger og kæmpe for, at foreningernes vilkår og rammebetingelser ikke forringes.”

Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn, udtaler:

”Vi ser meget frem til det tætte samarbejde. IFK og DGI Storkøbenhavn vil arbejde sammen for at få flere københavner bliver idrætsaktive, for stærkere foreningsliv, flere foreningsmedlemmer og for at gøre udsatte målgrupper mere foreningsaktive i København. Det vil betyde, at vi frem over koordinerer fælles holdninger og tiltag til glæde for både foreningsidrætten i København og for vores samarbejde med Københavns Kommune, hvor vi ønsker at fremme lokale, praktiske samarbejder med udvalgte bydele.”


Se samarbejdsaftalens ordlyd her: http://www.idraetsforum.dk/nyt-samarbejde-mellem-ifk-og-dgi-storkoebenhavn/

For yderligere politisk kommentarer, kontakt:

Henrik Ravnild, Formand for Idrætsforum København: m. 2371 3053
Peder Nedergaard, Formand for DGI Storkøbenhavn: m. 4255 7550

For kommentarer til samarbejdets praktiske udmøntning og konkrete tiltag, kontakt:

Søren Hemmingshøj, Sekretariatsleder for Idrætsforum København: m. 2175 7585
Jakob Juhl Pedersen, Direktør for DGI Storkøbenhavn: m. 2889 8794

Fakta om IFK og DGI Storkøbenhavn

Idrætsforum København (IFK) er Danmarks Idrætsforbunds forlængede arm i Københavns Kommune. IFK organiserer i alt 903 idrætsforeninger i Kbh. Kommune, der har i alt 135.679 medlemmer.
DGI Storkøbenhavn dækker i alt 11 kommuner i hovedstaden og er én af DGIs i alt 14 regionale landsdelsforeninger. DGI Storkøbenhavn organiserer i alt 256 idrætsforeninger i Kbh. Kommune, der har i alt 84.859 medlemmer.

Kate Skavin Kate Skavin er sekretariatsmedarbejder i Idrætsforum København

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X