Nyt samarbejde mellem IFK og DGI Storkøbenhavn

Baggrund

DIF og DGI har besluttet en fælles vision “Bevæg dig for livet”, som kun kan lykkes hvis markant flere københavnere søger ind i de københavnske foreninger. I 2015 blev der gennemført et analysearbejde, som mundede ud i en rapport med anbefalinger om indsatsområder. Hovedbestyrelserne i DIF og DGI tilsluttede sig disse anbefalinger i december 2015. Efterfølgende har overborgmester Frank Jensen på møde, med deltagelse af DIF, DGI, Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn, primo år 2016 ytret ønske om at den organiserede idræt i højere grad taler med én stemme.

På den baggrund har Idrætsforum København, der er DIF’s forlængede arm i København, og DGI Storkøbenhavn samarbejdet på en lang række områder. Det omfatter fælles høringssvar, koordineret interessevaretagelse og pressekampagner og senest en fælles aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen om udvikling af det københavnske foreningsliv.

Aftale

Med henblik på yderligere udvikling af samarbejdet for den organiserede idræt i København deltager DGI Storkøbenhavn fremover på møder i Idrætsforum Københavns styregruppe og arbejdsgruppe.

Formålet er at koordinere synspunkter, så den organiserede idræts gennemslagskraft styrkes og i endnu højere grad kan tale med én stemme.

Samtidig er det formålet at styrke den organiserede idræts evne til at løfte egentlige indsatser f.eks. indenfor rammen af visionen “Bevæg dig for livet”. Dvs. at fremme lokale, praktiske samarbejder mellem Idrætsforum Københavns medlemmer og DGI Storkøbenhavn for de lokale idrætsforeninger.

Kate Skavin Kate Skavin er sekretariatsmedarbejder i Idrætsforum København

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X