Konference: Den urbane idræts vilkår i København

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn inviterer Københavns foreninger til konference d. 30/9 2017

Praktiske oplysninger

Tid: Lørdag d. 30. september, kl. 10.00 – 16.30 inkl. frokost på 1 time
Sted: FDF, Rystensteensgade
Maximum: 150 deltagere
Primære målgrupper: Folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune, idrætsorganisationer og kommunalt ansatte
Konferencier og ordstyrer: Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier
Tilmelding: Tilmeld dig her. Tilmelding er nødvendig og sker efter først til mølle-princippet. Folkeoplysende foreninger prioriteres.
Ved udeblivelse uden afbud vil der blive opkrævet et gebyr på 500 kr.

Pris for deltagelse: 0 kr. pr. deltager


De seneste 20 år har breddeidrætten i København ændret sig markant. Før i tiden havde idrætsforeninger med demokratisk valgte bestyrelser og frivillige instruktører og medlemmer stort set monopol på at udbyde idræt til københavnerne. Men i takt med at de første kommercielle aktører fandt vej til storbyen, forrykkede balancen mellem den ikke-kommercielle og kommercielle organisering af idræt sig. Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der pludselig er flere forskellige organiseringsmåder: De klassiske frivilligt drevne foreninger, de profitsøgende kommercielle udbydere og de selvorganiserede motionsfællesskaber.

Udviklingen har medført en kommercialisering og professionalisering af især den motionsprægede del af idrætten i København, og konkurrencesituationen mellem foreningsidræt og andre udbydere er blevet tydeligere i takt med, at aktiviteter nærmer sig hinanden. Mange af de sportsligt dominerede idrætsforeninger er udfordrede af den nye virkelighed med fokus på sundhed, motion og fleksibilitet.

Formår idrætsforeningerne ikke at møde udfordringerne fra den individualiserede, selvorganiserede, fleksible og kommercielle idræt, vil den københavnske idrætskultur komme til at se meget anderledes ud i fremtiden.

Og hvis ikke foreningerne formår at udvikle flere motionstilbud til almindelige voksne udøvere, risikeres det, at store dele af breddeidrætten organiseres på andre måder og mere vil være en romantisk drøm end en praktisk realitet i foreningsregi.

Med dette udgangspunkt inviterer Kultur- og Fritidsforvaltningen, Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn i fællesskab til en konference, der både byder på inspirerende oplæg, workshops, politisk debat og gode muligheder for netværksdannelse.

En idrætskonference med fokus på den urbane idræts vilkår i København.

Program
Programmet følger snarest.

Kate Skavin Kate Skavin er sekretariatsmedarbejder i Idrætsforum København

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X