Hvem er Idrætsforum København?

Mission

Idrætsforum København arbejder politisk for at sikre de bedste betingelser og udviklingsmuligheder for den organiserede idræt i København.

Indsatsområderne er: faciliteter, specialforbund, partnerskaber samt rekruttering af nye målgrupper til den organiserede idræt.

Vision

Idrætsforum København er den foretrukne idrætspolitiske samarbejdspartner for den organiserede idræt i København.


Hvad er Idrætsforum København?

Idrætsforum København har eksisteret i siden 2010 med et formål om at arbejde politisk for at sikre de bedste betingelser og udviklingsmuligheder for den organiserede idræt i København. Dette sker bl.a. ved at være en aktiv med- og modspiller over for Københavns Kommune.

Frem til 2010 var DIF’s Københavnerudvalg et vigtigt og populært samlingspunkt. Da udvalget blev nedlagt, manglede der et samlende forum for idrættens folk. På initiativ af DBU København begyndte arbejdet på at oprette et forum for alle specialforbund under DIF. Der blev oprettet en arbejdsgruppe og en styregruppe med hhv. konsulenter og politikere fra i DIF og en række specialforbund.

Præsenteret på stormøde
Idrætsforum København blev præsenteret på et stormøde 3. oktober 2012 på Københavns Rådhus. Der var velkomst ved overborgmester Frank Jensen og deltagelse af repræsentanter fra ca. 30 specialforbund. Idrætsforum København skulle være den foretrukne idrætspolitiske samarbejdspartner for den organiserede idræt i København og sikre, at der var én indgang til kommunen for den københavnske idræt.

En aktiv aktør på mange områder
Siden har Idrætsforum København været aktiv på mange områder. Der har været afholdt møder med politikere, borgmestre, embedsmænd, i lokaludvalg og hos andre samarbejdspartnere. Idrætsforum København var vært for et vælgermøde i Valby op til kommunalvalget 2013. Omkring 60 personer mødte frem til mødet, som havde deltagelse af politikere fra alle de store partier i København.
I juni 2014 var emnet for et stormøde skolereformen og idrætten. Embedsmænd fra Kultur- og Fritidsforvaltningen var tilstede, og alle specialforbund var inviteret. Her var der omkring 40 fremmødte i de kommunale lokaler, og det var en aften med både god dialog og networking.

Nyt sekretariat i 2014
Senest er det lykkes at etablere et sekretariat. Det skete pr. 1. oktober 2014, hvor Idrætsforum København fik de første ansatte. Hjemstedet er Ved Sporsløjfen 10 på Østerbro. Her sad sekretariatsmedarbejder og journalist Pernille Fløjstrup Andersen. (fra 1. nov. 2016 Kate Skavin)  og Søren Hemmingshøj fra DBU København, der har været med siden Idrætsforum Københavns begyndelse.

 

X