Lokaludvalgene er vigtige partnere i samarbejdet

Ét af Idrætsforum Københavns fokusområder er partnerskaber. Når der skal skabes løsninger, som kommer til gavn for flest mulige, skal der samarbejdes. De københavnske lokaludvalg er for Idrætsforum København vigtige partnere i arbejdet med at skabe de bedste rammerne for idrætten. Nedenfor er en liste over lokaludvalgene, der agerer som talerør for lokalområdet, og der skal lyde en opfordring til at engagere sig i det lokale arbejde, som udvalgene står…

Læs mere Skriv en kommentar

Den fælles vision for idrætten er i bevægelse

Danmarks Idrætsforbund og DGI vision ”Bevæg dig for livet” skal få 600.000 flere danskere til at dyrke motion i 2025. Målet for visionen, der blev kendt som ”Vision 25-50-75”, er, at i 2025 dyrker 75 procent af befolkningen motion, og 50 procent af befolkningen er medlem af en idrætsforening. Blandt projekterne, der skal opfylde visionen, er et formelt samarbejde mellem en række idrætsgrene i DIF- og DGI-regi. Det drejer sig om løb,…

Læs mere Skriv en kommentar

Book idrætsfaciliteterne. Brug idrætsfaciliteterne.

Mange foreninger med indendørs idrætsgrene sætter over sommeren et lavere blus på aktiviteterne. Det bliver roligere i haller, sale og andre indendørs idrætsanlæg. I løbet af sæsonen er der desværre også lidt for roligt nogle steder. Faciliteterne er booket, men de bliver ikke brugt. Når en booket facilitet ikke bliver brugt, står den heller ikke til rådighed til rækken af foreninger, der gerne vil have en facilitet til deres idræt.…

Læs mere Skriv en kommentar

Første fælles høringssvar til fremtidens kultur- og fritidspolitik

For første gang leverer Idrætsforum København, DIF og DGI Storkøbenhavn et fælles høringssvar til Københavns Kommune. Det drejer som om ”Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019”. Udkastet til den fremtidige politik harmonerer godt med idrætsorganisationernes værdier og den fælles vision ”Bevæg dig for livet”. Lyst, glæde og et aktivt liv er blandt grundpillerne i arbejdet med idrætten med sidegevinsterne som sundhed og livslang læring. I svaret bliver der opfordret til samarbejde og…

Læs mere Skriv en kommentar

Disse 10 forbund er aktive i Idrætsforum København

Idrætsforum København arbejder for at skabe de bedste rammer for idrætten. Det sker bl.a. som talerør på vegne af hele den organiserede DIF-idræts vegne. I organisationen er der repræsentanter fra 10 specialidrætsforbund under Danmarks Idrætsforbund. Forbundene bakker op med økonomi og man-power til udviklingen af Idrætsforum København. De 10 forbund er: Håndbold Region Øst  GymDanmark Dansk Atletikforbund Badminton Danmark DBU København Dansk Svømmeunion Dansk Sejlunion Danmarks Basket Forbund Dansk Kano-…

Læs mere Skriv en kommentar

Idrætsforum København er med i Nordhavns-planer

Idrætsforum København er med, når Nordhavn skal planlægges. Sammen med Lokale- og Anlægsfonden laver Københavns Kommune en samlet plan for etableringen af den nye bydel. Idrætsforum København repræsenterer idrætten og vil have fokus på, at der bliver bygget faciliteter, som er gennemtænkte og brugbare til flere idrætsgrene. Når det bliver besluttet politisk, hvilke faciliteter, der skal bygges, vil Idrætsforum København kontakte de relevante specialforbund og lokale klubber, som kan bidrage…

Læs mere Skriv en kommentar

Arbejdsgruppen holder møde i 2150 Nordhavn

Når Idrætsforum Københavns arbejdsgruppe holder møde den 6. maj sker det ”ude af huset”. Mødet bliver afholdt i Københavns nyeste bydel – 2150 Nordhavn. Her vil By & Havn vise rundt i området, som skal huse ca. 3.000 beboere, 7.000 arbejdspladser og være omgivet af vand til tre sider. Idrætten bliver også synlig på Nordhavn, og formålet med arbejdsgruppemødet er bl.a. at kigge på de mange muligheder, som området giver.…

Læs mere Skriv en kommentar

Påvirk kommunens Kultur- og fritidspolitik

Arbejdet med København Kommunes kultur- og fritidspolitik frem til 2019 er i gang. Der er sat et forslag til høring, og svar skal indsendes senest tirsdag den 16. juni. Hos Idrætsforum København er der stor fokus på, at idrætten bliver en synlig del af politikken. Ligesom vi skrev et høringssvar til Sundhedspolitikken, vil vi også give vores besyv med til politikken for københavnernes kultur- og fritidsliv. For IFK hænger de to politikker…

Læs mere Skriv en kommentar

Idrættens Dialogmøde fik en fremragende start

Mandag aften var Hovedkassen på Københavns Rådhus fyldt med idrætsglade mennesker. Idrætsforum København afholdt for første gang Idrættens Dialogmøde, og 67 havde tilmeldt sig en aften, der handlede om fremtiden for den københavnske idræt. Overborgmester Frank Jensen (A) lagde for med at give et overblik over investeringer i faciliteter til idrætten gennem de seneste 5 år. Her er indtil videre afsat 1,2 mia. kroner. I fremtiden kommer der flere faciliteter…

Læs mere Skriv en kommentar

Der er Idrættens Dialogmøde på Rådhuset i aften

Så er det i aften, at Idrætsforum København afholder det første Idrættens Dialogmøde. Det sker i Hovedkassen på Københavns Rådhus fra klokken 19:00 og 2 timer frem. Mødets emne er ”Idrættens vilkår og rammer frem mod 2025”. På talerstolen står bl.a. overborgmester Frank Jensen og Klaus Eskelund, Post Doc., cand.scient., ph.d. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Læs mere Skriv en kommentar

X