Kom til idrættens valgmøde og mød partiernes spidskandidater

Kom til idrættens valgmøde og mød partiernes spidskandidater Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Prismen, Kultursalen, Holmbladsgade 71, 2300 København S. Idrætsforum København afholder i samarbejde med DGI Storkøbenhavn et klassisk valgmøde for alle idrætsforeningerne i Københavns Kommune. Kom og hør hvad de politiske partier og kandidater har på hjertet og vær med til at præge debatten og idrættens fremtid i København. Alle nuværende partier fra…

Læs mere Skriv en kommentar

Ambitiøst budgetforlig i København

Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn Idrættens organisationer kvitterer for et ambitiøst budgetforlig i København Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune. Partierne har vedtaget i forlig, der rummer mange idrætsrelaterede tiltag og investeringer. Formand for Idrætsforum København, Henrik Ravnild, udtaler: ”Vi er særdeles tilfredse med det indgåede budgetforlig. Jeg mindes ikke, at vi har set så ambitiøst et budgetforlig…

Læs mere Skriv en kommentar

Nyt samarbejde skal styrke den sociale indsats

For at styrke at udsatte børn og unge kan begå sig i sociale sammenhænge, har Idrætsprojektet, Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn indgået et nyt samarbejde. At være medlem i det aktive, almene idræts- og foreningsliv kan give udsatte børn og unge muligheden for at opleve sig selv som betydningsfulde deltagere i civilsamfundets fællesskaber, og være med til at nedbryde barrierer. Læs mere her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/artikler/nyt-samarbejde-skal-styrke-den-sociale-indsats Det direkte link til samarbejdsaftalen mellen parterne…

Læs mere Skriv en kommentar

Fælles prioriteringsønsker til Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetbidrag 2018

Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavns fælles prioriteringsønsker Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetbidrag 2018 Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn har følgende prioriterede punkter, som vi beder om indgår i det kommende budget 2018 i Københavns Kommune: Stop besparelserne på KFU-området Befolkningstilvækst, nye bydele og idrætstendenser tilsiger nye investeringer på idrætsområdet. Effektiviseringskravet i de kommende fire år sker uden hensynstagen til det øgede pres på kultur- og fritidsforvaltningens drift og investeringsefterslæ-bet på idrætsområdet.…

Læs mere Skriv en kommentar

Strategisk samarbejdsaftale mellem Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn

Idrætsforum København (IFK) og DGI Storkøbenhavn har indgået et strategisk samarbejde med henblik på at sikre en koordineret interessevaretagelse for de københavnske idrætsforeninger. Samarbejdet skal bidrage til understøttelse af et stærkere og mere bredt forankret foreningsliv i København, hvor den organiserede idræt i højere grad taler med én stemme over for politiske beslutningstagere. Det vil bl.a. resultere i fælles politiske udspil, fælles hørringsvar og en mere koordineret interessevaretagelse bl.a. i…

Læs mere Skriv en kommentar

Nyt samarbejde mellem IFK og DGI Storkøbenhavn

Baggrund DIF og DGI har besluttet en fælles vision “Bevæg dig for livet”, som kun kan lykkes hvis markant flere københavnere søger ind i de københavnske foreninger. I 2015 blev der gennemført et analysearbejde, som mundede ud i en rapport med anbefalinger om indsatsområder. Hovedbestyrelserne i DIF og DGI tilsluttede sig disse anbefalinger i december 2015. Efterfølgende har overborgmester Frank Jensen på møde, med deltagelse af DIF, DGI, Idrætsforum København…

Læs mere Skriv en kommentar

Idrætsstrategi for Valby – alle kan være med

Valby Lokaludvalg og Idrætsforum København inviterer til en workshop, der er første skridt mod en ny idrætsstrategi for Valby. Det sker tirsdag den 29. september, kl. 17:00-19:00 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby. I slutningen af 2014 besluttede Valby Lokaludvalg sig for at få lavet en særskilt idrætsstrategi, som alle kan byde ind på. Idrætsfaciliteter og idrætsforeninger fylder meget i bylivet i Valby, og det er derfor håbet, at…

Læs mere Skriv en kommentar

Hvad har de unge gang i? Gratis foredrag

Alle er velkomne til det gratis foredrag, som DIF, Get2Sport, DBU København og Idrætsforum København inviterer til torsdag den 3. september. Det er Bevægelseshuset på Julius Andersens Vej 8, som lægger lokaler til foredraget, der består af to dele. Ungdomsforsker ved Center for Ungdomsstudier, Søren Østergaard fortæller først om, hvad de unge i dag har gang i. Han kommer bl.a. ind på trænerrollen og frivillighed. Herefter er det Jens Arentzen,…

Læs mere Skriv en kommentar

Idrættens Dialogmøde afholdes den 22. september

Det bliver i velkendte rammer, at Idrættens Dialogmøde afholdes. Det er atter Hovedkassen på rådhuset i København, der tirsdag d. 22. september er mødestedet for alle, der har interesse for den københavnske idræt. Mødet begynder kl. 19:00 og slutter to timer senere. Emnet for mødet er endnu ikke på plads, men det er skabelonen for aftenen. Der bliver lagt for med et oplæg, der skal inspirere til en aktiv workshop. Erfaringerne fra Idrættens Dialogmøde…

Læs mere Skriv en kommentar

X